بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 146 - شماره 559 مورخ 21/3/1370: دعوی عدم نفوذ وصیت زیاده بر ثلث (صلاحیت دادگاه)

عنوان: رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به وصیت از جمله دعوی عدم نفوذ وصیت مازاد بر ثلث در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیست وپنجم و بیست و نهم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی عدم نفوذ وصیت زیاده بر ثلث (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب بیست و پنجم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و دادگاه حقوقی یک بابل در رسیدگی به دعوی ابطال وصیت نامه رسمی نسبت به مازاد از ثلث با توجه به شق 2 ماده ساده لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص صلاحیت دادگاه مدنی خاص را تایید کرده است ولی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی یک بابل حل اختلاف کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانون مدنی نیز می شود و رسمی یا غیررسمی بودن وصیتنامه تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابرأین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir