بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 13 - شماره 1683 مورخ 24/4/1336: قتل غیر عمدی با دوچرخه

عنوان : قتل غیر عمدی در اثر رانندگی با دوچرخه مشمول قانون تشدید
مجازات رانندگان و مستوجب کیفر مقرر در قانون مذکور است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و نهم دیوان عالی کشور
موضوع : قتل غیر عمدی با دوچرخه

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم ونهم دیوان عالی کشور در مورد قتل غیر عمدی با دوچرخه دو رأی مختلف صادر کرده اند: شعبه دوم عمل را با ماده 177 قانون مجازات عمومی منطبق دانسته ولی شعبه نهم اظهار نظر نموده است که با ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان انطباق دارد.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون ماده 1و2 قانون تشدید مجازات رانندگان »
« بی احتیاطی ویا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه»
« را در صورت قتل غیر عمدی به طور کلی و »
« اعم، جرم و مستوجب کیفر برحسب مورد در »
« حدود قانون مزبور دانسته و استثنایی برای »
« وسایط نقلیه غیر موتوری قائل نشده و به »
« دوچرخه سوار هم راننده اطلاق می شود، »
« بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور از »
« این جهت صحیح به نظر می رسد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir