بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 21 - شماره 3700 مورخ 6/7/1337: اعاده دادرسی به جهت شهادت کذب

عنوان : وقتی کذب شهادت موجب تجویز اعاده محاکمه است که حکم قطعی
بر محکومیت شهود صادر شده باشد.
علت طرح: اختلا ف نظر شعبه دوم وهشتم دیوان عالی کشور
موضوع : اعاده دادرسی به جهت شهادت کذب

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم وهشتم دیوان عالی کشور در مورد قبول اعاده دادرسی به جهت شهادت کذب رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه هشتم عقیده داشته وقتی کذب شهادت موجب تجویز اعاده محاکمه است که حکم قطعی بر محکومیت شهود صادر شده باشد ولی شعبه دوم معتقد بوده اگر گواهان تصدیق کنند شهادتشان ناشی از ضعف و ناتوانی بوده و مأخذ صحیح نداشته، این امر موجب تجویز اعاده محاکمه است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« همانطور که شعبه هشتم دیوان عالی کشور در »
« رأی خوداستدلال نموده درمورد استدعای تجویز»
« اعاده دادرسی شرط شمول مورد به شق 4 ماده »
« 46 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان کذب »
« شهادت شهودی که شهادت آنان مبنای حکم بوده »
« است، ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری»
« به موجب حکم قطعی است، بنابراین حکم شعبه »
« هشتم صحیحاً صادر شده و بی اشکال است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir