بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 56 - شماره 33 مورخ 30/3/1352: صلاحیت(مناط صلاحیت)

عنوان : انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی
است موجب نفی صلاحیت آن نمی شود.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای شهرستان بابل، شاهی و دماوند
موضوع : صلاحیت ( مناط صلاحیت )

خلاصه گزارش پرونده

در مورد تشخیص صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مربوط به جرائمی که محل وقوع جرم به موجب تصمیم واعلان وزارت دادگستری از حوزه قضائی دادگاهی که در حال رسیدگی بوده منتزع شده و در حوزه قضائی دادگاه دیگر قرار گرفته، آراء مختلفی از دادگاهها صادر شده است به این شرح که دادگاه شهرستان بابل بعد از آن که قریه کیاکلا از حوزه قضائی بابل جدا و ضمیمه حوزه قضائی شاهی ( قائم شهر فعلی ) شده پرونده های کیفری مطرح در آن دادگاه را که مربوط به جرائم واقع شده در قریه کیاکلا بوده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه شهرستان شاهی فرستاده است. دادگاه شهرستان شاهی نیز به لحاظ اینکه قریه کیاکلا در زمان وقوع بزه جزء حوزه قضائی بابل بوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است. بر اثر تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دادگاه استان مازندران فرستاده شده و این دادگاه به این استدلال که ماده 199 قانون آئین دادرسی کیفری محل وقوع بزه را صالح برای رسیدگی دانسته و در حال حاضر( منظور حین رسیدگی است) قریه کیاکلا جزء حوزه قضائی شهرستان شاهی است صلاحیت دادگاه شهرستان شاهی را تأیید کرده است ولی در مورد دیگر، دادگاه شهرستان شاهی بعد از انتزاع فیروزکوه از حوزه قضائی شهرستان شاهی و الحاق آن به حوزه قضائی دماوند پرونده های مطرح در آن دادگاه را که مربوط به جرائم واقع شده در فیروزکوه بوده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه شهرستان دماوند فرستاده است. دادگاه شهرستان دماوند نیز با این استدلال که مناط صلاحیت دادگاه در رسیدگی، صلاحیت حین وقوع بزه است از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته و شعبه ششم دیوان عالی کشور مناط صلاحیت را تاریخ شکایت کیفری دانسته و با تأیید صلاحیت دادگاه شهرستان شاهی حل اختلاف نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با توجه به ماده201 قانون آئین دادرسی کیفری که »
« به موجب آن برای اختلافاتی که در مسأله صلاحیت»
« فیمابین محاکم حاصل می شود موافق مواد قوانین »
« محاکمات حقوقی عمل می شود والتفات به ماده 46»
« قانون آئین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از»
«حوزه قضائی دادگاهی که درحال رسیدگی است موجب»
« نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد. این رأی طبق»
« ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی »
« کیفری مصوّب 1337برای دادگاهها در موارد مشابه»
« لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir