بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ارسال پرسش حقوقی شما

3 رقمی که در تصویر میبینید را وارد کنید
captcha

صدور دادنامه اصلاحی و درج تجدید نظر خواه به جای تجدید نظر خواند

پرسش: با سلام وتشکر بابت زحماتی که در پیشبرد این سایت حقوقی برتر متحمل می شوید آقای الف وآقای ب از اینجانب به اتهام فروش مال غیر در محاکم قضایی طرح شکایت نمودند و نهایتا اینجانب با صدور دادنامه توسط دادگاه در خصوص شکایت آقای الف تبرئه و در خصوص شکایت آقای ب محکوم به زندان ورد مال وجریمه شدم همچنین دادنامه بدوی در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد .در حال اجرای حکم ؛ بنده لایحه ای تقدیم اجرای احکام کیفری مبنی بر وجود اشتباه در اعلام مبلغ رد مال و اشتباه در صدور دادنامه مذکور و خواستار بررسی مجدد شدم که نهایتا منجر به تنظیم گزارش خلاف بین شرع وغیر قانونی بودن دادنامه گردید وضمن تایید توسط دادستان جهت اجرای اعمال ماذه 18 از قانون برای رئس کل دادگستری ارسال ولیکن طبق گزارش معاون قضایی وجود اشتباه در مبلغ رد مال رت پذیرفته ولی گفتند خلاف شرع نیست و به دادگاه تجدید نظر اعلام شد که تصحیح فرمایند در دادنامه اصلاحی اینجانب یه عنوان تجدید نظر خوانده و آقای الف که نسبت به او نبرئه شده بودم در جایگاه تجدید نظر خواه قرار گرفته آیا چنین کاری قانونی است واین دادنامه قانونی است آخر مگر می شود کسی که خوانده نسبت به شکایت او تبرئه شده دوباره در مسیر رسیدگی و در دادنامه اصلاحی مطرح شود ؟
پاسخ: باسلام
نام شاکی و متهم دادنامه صادره که موجب درخواست رای اصلاحی قرار گرفته است در دادنامه صادره نیز قید میشود هر چند متهم تبرئه و یا نسبت به شکایت یکی از شکات برائت حاصل کرده باشد.
اضافه مینماید در بعضی ار پرونده ها که دو طرف پرونده نسبت به رای اعتراض نموده باشد ، قید تجدید نظر خواه و تجدید نظر خوانده نسبت به هر کدام از آنها اعلام میشود و اگر دادگاه در رای خود به چنین تکلیفی عمل نکند و یا یک از طرفین را که هم تجدید نظر خواه و هم تجدید نظرخوانده می باشد به یک عنوان مثلا تجدید نظر خواه خطاب کند تاثیری در ماهیت ندارد و مشکلی ایجاد نمیشود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir