بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام
+ نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در امور حقوقی
+ نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در امور کیفری
1. در احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات 2. هتک حرمت منازل و املاک غیر 3. افترا و توهین و هتک حرمت 4. تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی
1. در جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی 2. قسم و شهادت دروغ و افشای سرّ 3. سرقت و ربودن مال غیر 4. تهدید و اکراه 5. ورشکستگی 6. خیانت در امانت
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
در اجرای احکام
در ارتشاء و رِبا و کلاهبرداری، امتناع از انجام وظایف قانونی، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت و تمرد نسبت به مامورین دولت
در اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، تهیه و ترویج سکه قلب، جعل و تزویر و محو یا شکستن مهر و پلمپ
در جرایم
در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
در حدّ سرقت
در حد لواط
در حدود مسئولیت جزایی
در حدود، حدّ زنا
در دیات
در دیه اعضا
در دیه جراحات
در شرایط حد مُسکِر
در شروع و کیفیت تحقیقات
در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین، غصب عناوین و مشاغل، تخریب اموال تاریخی، فرهنگی و تقصیرات مقامات و مامورین دولتی
در قصاص عضو
در قصاص، قصاص نفس
در کیفیت محاکمه
در مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی
در محاربه و إفساد فی الارض
در مساحقه، قوّادی و قذف
در هتک حرمت اشخاص، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم، جرایم علیه اشخاص و اطفال و جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی
قانون مجازات اسلامی (در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
کلیات، در مواد عمومی

تهران، عباس آباد، تقاطع خیابان شهید بهشتی و مفتح، روبروی بوستان افرا، پلاک ۴۴۲ ، طبقه ۳
www.law-ir.ir 2008-2024 By 9px.ir