بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ارسال پرسش حقوقی شما

3 رقمی که در تصویر میبینید را وارد کنید
captcha

قانون اصلاحات ارضی و خیانت امین و دریاقت سند مالکیت به نام خود

پرسش: میخواستم بدانم در قانون اصلاحات ارضی که در قبل از انقلاب اجرا شد 1:آیا باغات جزاین قانون بوده2:آیا شخصی که اراضی کسی به امانت بوده ودر این قانون سند را به نام خود کرده آیا این اراضی قابل برگشت به وراث مالک اصلی میباشد
پاسخ: باسلام
برابر شق 2 از قانون اصلاحات ارضی که مقرر میدارد
« 2 - باغات ميوه و قلمستان كه عرصه و اعياني آنها متعلق به مالك باشد كلا به ملكيت مالك باقي خواهد ماند ولي در مورد باغات ميوه و قلمستانهايي كه عرصه آنها متعلق به مالك و تمام و يا قسمتي از اعياني آنها متعلق به زارع باشد حداكثر مالكيت با توجه به ميزان درآمد از طرف هيات عالي اصلاحات ارضي (مذكور در ماده هشتم ) براي هزينه منطقه تعيين خواهد شد ولي در قسمت اخير به هر حال براي هر شخص جمعا اعم از قطعات متصل يا مجزا بيش از دويست هكتار نخواهد بود.
3 - مالك مي تواند ظرف مدت دو سال پس از تصويب اين قانون قسمتي از اراضي (با رعايت حد نصاب ماده 2) و همچنين باغات و قلمستانهاي خود را به يك يا چند نفر از وراث قانوني خود منتقل نمايد مشروط بر اين كه مجموع اراضي و باغات و قلمستان هايي كه به اين ترتيب به ملكيت وراث در مي آيد از يك برابر و نيم آن چه كه طبق ماده 2 بند 2 اين ماده به خود مالك تعلق مي گيرد تجاوز ننمايد اراضي يا باغات و يا قلمستانهايي كه ظرف يك سال قبل از تقديم اين لايحه به مجلس مالك به ملكيت وراث قانوني خود درآورده باشد از ميزان فوق كسر خواهد شد و انتقالاتي كه به موجب اين بند داده مي شود از لحاظ ماليات مشمول قانون اصلاح قانون ماليات بر ارث و انتقالات بلاعوض نخواهد بود.
تبصره - منظور از باغات و قلمستانهاي مندرج در اين بند قسمت اخير بند 2 (باغات و قلمستانهايي كه تمام يا قسمتي از اعياني آنها متعلق به زارع
است ) مي باشد كه مبدا مهلت دو سال تاريخ اعلام نظر هيات عالي اصلاحات ارضي براي تشخيص نصاب مالكيت اشخاص در هر منطقه در مورد اين گونه باغات و قلمستانها مي باشد. »
باغات به شرط دارا بودن شرایط مذکور مشمول قانون اصلاحات ارضی نبوده و در مالکیت مالک ابقاء می گردید .
ادعای مذکور که اراضی مالکی بطور امانت و یا جهت کشت و زرع و مزارعه و یا به دلایل دیگر در اختیار کسی قرار داده شده است که این شخص اسناد مالکیت به نام خود دریافت داشته باشد باید اثبات شود و دلیل اثبات بر دوش مدعی است که پس از اثبات امر در محکمه صالح ،وراث مالک به حق قانونی خود دست می یابند.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir