بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ارسال پرسش حقوقی شما

3 رقمی که در تصویر میبینید را وارد کنید
captcha

سند رسمی و انکار صادر کننده

پرسش: سند رسمی علیه اینجانب مطرح شده است آیا میتوان وجود سند را انکار کرد و آنرا قبول ننمود ؟
پاسخ: باسلام
برابر ماده 1292قانون مدنی که مقرر میدارد
« در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. »
سند رسمی را نمیتوان انکار کرد و همچنین نمیتوان در مورد صدور آن تردید نمود لیکن میتوان ادعای جعل شدن سند را مطرح کرد و همچنین برابر قانون مذکور میتوان با دلایل و مستندات اثبات کرد که سند متنازع فیه از اعتبار افتاده است .
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir