بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعه قوانين حقوقي، جزايي و اداري جمهوري اسلامي ايران

* اين سايت دولتي نبوده و از طرف مراجع دولتي حمايت نميشود *

تدوين ؛ حسن صفرنژاد (هشترودی)

وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو نمونه فرم ها ارسال سوال حقوقی

ارسال پرسش حقوقی شما





3 رقمی که در تصویر میبینید را وارد کنید
captcha

ملکی که بعد از تقاضای ثبت واگذار شده است

پرسش: کسی تقاضای ثبت ملکی را کرده است که در زمان تقاضا مالک بوده ولی در بقیه مراحل ثبت مالک نبوده وملک را با قولنامه واگذار نموده است ولی علیرغم واگذاری ملک خود را در اداره ثبت بعنوان مالک معرفی کرده است تا جایی که در زمان کارشناسی از طرف اداره ثبت خود را مالک معرفی می نماید . حال سوال بنده 1.جرم کیفری متقاضی ثبت 2 . انتقال گیرنده بعد از محکومیت متقاضی ثبت میتواند از ایشان مطالبه خسارت کند چون ملک را با کاربری مرغداری خریداری کرده ولی نتوانسته از ان استفاده کند\r\nبا تشکر
پاسخ: باسلام
کسی که تقاضای ثبت ملکی را که مالک است از ثبت اسناد نموده است می بایست بعد از انتقال ملک مراتب را اعلام تا بقیه تشریفات ثبت بنام خریدار جدید ادامه یابد و اگر به این مهم عمل ننمود و ملک غیر را بنام خود ثبت کرد برابر قانون مجازات خواهد شد که عین قانون در ذیل ذکر میشود

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
مصوب 5 و 8/1/1308
ماده 1- کسی که مالی غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک - هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
2008-2020, Programmer: 9px.ir
www.law-ir.ir