بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

اصلاح قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب

اصلاح قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب
به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
مصوب 8/8/1365 مجلس و آئین‌نامه آن
مصوب 15/6/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی

ماده 1- تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره 3 ماده 4 و تبصره ماده 5 به آئین‌نامه قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 مجلس اضافه می‌گردد.
تبصره 3 ماده 4- چنانچه در اجرای قانون مزبور از جهت تعیین مشخصات ملک و تشخیص حدود ثبتی و یا از سایر جهات، هیات‌ها با مشکل مواجه گردند که حل آن به فوریت مقدور نباشد مراتب را برای تنظیم سند به دفترخانه اعلام می‌نمایند و دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از استعلامات لازم با ذکر موارد اشکال، سند بیع شرط را تنظیم نمایند و در مواردی که حضور مالک در دفترخانه ممکن نباشد نماینده هیات هفت نفره واگذاری زمین به قائم مقامی مالک و در موارد اختلافی به قائم مقام مالک واقعی ولو معین نباشد، سند بیع شرط تنظیمی را امضا خواهد کرد.
تبصره ماده 5- اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط مذکور در قانون از طرف هیات‌ها به دفاتر اسناد رسمی به منزله اجرای قانون در مهلت مقرر تلقی می‌گردد.
ماده 2- تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره 10 و 11 و 12و 13 به قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 مجلس، اضافه می‌گردد.
تبصره 10- واگذاری اراضی کشت موقت به کشاورزان بر اساس میزان تصرف آنها انجام می‌گیرد و در مواردی که زمینی به صورت جمعی تصرف شده و کشت می‌شود و ملاک و مرجع روشنی برای تقسیم وجود ندارد، در صورت تقسیم با سهام مساوی تقسیم خواهد شد.
تبصره 11- بهای اراضی کشت موقت بر اساس قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمان اجرای قانون تعیین می‌گردد.
تبصره 12- به منظور حفظ یکپارچگی اراضی بزرگ کشت موقت (حدود صد هکتار و بالاتر) و جلوگیری از قطعه قطعه شدن آنها، متصرفین این اراضی با حفظ مالکیت هر کدام موظفند در قالب تعاونی‌های تولیدی مشاع اراضی را مورد بهره‌برداری قرار دهند.
تبصره 13- مهلت اجرای قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است تا 5 سال از تاریخ تصویب در مجلس تمدید می‌گردد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2024 By 9px.ir