بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398/8/1

ماده 1 – هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ ‌علیه یا ولی ‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌ شود.

تبصره 1 - ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

تبصره 2 - در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (286) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 / 2 / 1392 باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی ‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می ‌شود.

ماده 2 - هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌ المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌ شود:
الف - در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه ‌دیده به حبس تعزیری درجه یک؛
ب - در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
پ - در جنایتی که میزان دیه آن از یک ‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
ت - در جنایتی که میزان دیه آن تا یک‌ سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛

ماده 3 - در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه‌ دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با‌شند که در این صورت دادگاه می ‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

ماده 4 - مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می ‌شود:
الف - در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛
ب - در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛
پ - در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین ‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.

ماده 5 - در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌ های مقرر در ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 / 12 / 1392 ، ملزم به پرداخت هزینه ‌های درمان بزه‌ دیده می ‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه ‌های درمان نباشد، هزینه ‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌ های بدنی پرداخت می ‌شود.

تبصره 1 - سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی ‌کننده، به بزه ‌دیده‌ گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

تبصره 2 - در مواردی که هزینه‌ های موضوع این ماده و تبصره (1)، از صندوق تأمین خسارت‌ های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌ شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می ‌توانند برای دریافت هزینه های پرداخت ‌شده به مرتکب رجوع کنند.

ماده 6 - به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می ‌شود.

ماده 7 - از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 16 / 12 /1337 نسخ می ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1 / 8 / 1398 به تأیید شورای نگهبان رسید.

تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir