بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ائین نامه اجرایی ماده 12 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1396/10/20

هیأت وزیران در جلسه 20 /10 /1396 به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (12) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران - مصوب 1391 -، آیین‌ نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1 - در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:
الف - بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران
ب - قانون: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران - مصوب 1391-
پ – دستگاه ‌ها: دستگاه ‌های موضوع ماده (2) قانون
ت - بیمه پایه: خدماتی که در چارچوب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مصوب 1373 -، مصوبات شواری عالی بیمه سلامت کشور و هیأت وزیران تعیین می ‌گردد.
ث - بیمه تکمیلی: هزینه خدمات بهداشتی و درمانی که خارج از تعهدات بیمه پایه است.

ماده 2 - افراد مشمول این آیین ‌نامه شامل گروه‌ های ذیل می‌ باشد:
الف - والدین، همسر و فرزند شهید، مفقودالاثر و اسیر
ب - جانبازان و افراد تحت تکفل آنان
پ - آزادگان و افراد تحت تکفل آنان

ماده 3 - سرانه بیمه سلامت پایه هر ساله با پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور توسط هیأت وزیران تصویب و سرانه بیمه تکمیلی حداکثر تا سقف (5 /2) برابر بیمه پایه تعیین می ‌گردد.

ماده 4 - تعرفه خدمات تشخیصی، درمانی بیمه شدگان طبق تعرفه ‌های مصوب هیأت وزیران در بخش‌ های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی می ‌باشد.

ماده 5 - حدود خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس بیمه پایه و تکمیلی به شرح جدول ذیل تعیین می ‌شود:


شرح خدمات: بیمه پایه: بیمه تکمیلی:

بستری - جراحی دارد دارد

کلینیک ‏و پاراکلینیک دارد دارد
(ویزیت، خدمات‏ سرپایی، دارو، توانبخشی، تصویربرداری ‏و آزمایشات)

دندانپزشکی دارد ندارد

تجهیزات پزشکی (جراحی و توانبخشی) دارد دارد

انواع خدمات توانبخشی دارد دارد

ماده 6 - خدمات بهداشتی و درمانی که هزینه های آن مطابق مقررات دستگاه ذی ‌ربط قابل پرداخت نبوده و در تعهد صندوق‌ های بیمه درمانی (بیمه پایه - تکمیلی) نیز نمی باشد مطابق ضوابطی که توسط بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می ‌شود، صرفاً برای جانبازان، والدین شهدا و همسر و فرزندان شهدای دارای بیماری صعب العلاج و همسر و فرزندان تحت تکفل جانبازان و آزادگان دارای بیماری صعب‌ العلاج در چارچوب کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل ارایه می باشد.

ماده 7 - به منظور اجرای این آیین ‌نامه، بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین ‌نامه دستورالعمل ‌ها و ضوابط جاری خود را متناسب با احکام این آیین‌ نامه بازنگری و ابلاغ نمایند.

ماده 8 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین ‌نامه تمهیدات لازم برای جلوگیری از پرداخت مضاعف سرانه خدمات بهداشتی و درمانی به ایثارگران موضوع این آیین ‌نامه را تهیه و اجرا نماید.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir