بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آيين نامه اجرايي ماده (9) قانون حمايت از حقوق معلولان (آموزش عالي رايگان افراد داراي معلوليت نيازمند) مصوب 1398/8/8

هیأت وزیران در جلسه 8 /8 /1398 به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و به استناد تبصره ماده (9) قانون حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1396 – تصویب کرد:

ماده 1 – در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

1 – وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2 – سازمان: سازمان بهزیستی کشور
3 – قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1396 –
4 – فرد دارای معلولیت: فرد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون.
5 – فرد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط: فردی که بر اساس آزمون وسع مبتنی بر سامانه بانک اطلاعات رفاه ایرانیان در هفت دهک اول قرار گرفته و دارای معلولیت متوسط، شدید و خیلی شدید موضوع بند (4) ماده (1) این آیین نامه است.
6 – واحدهای آموزش عالی: دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانون ذی ربط می باشند.

ماده 2 – افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط می توانند از تسهیلات مربوط به معافیت از پرداخت شهریه برای یک بار در هر مقطع تحصیلی در سقف سنوات مجاز آموزش رایگان بهره مند شوند.

تبصره – پرداخت شهریه برای دانشجویان شاغل به تحصیل در واحدهای خارج از کشور دانشگاه های دولتی و غیردولتی مشمول این آیین نامه نمی شود.

ماده 3 – شرایط پذیرش و تحصیل دانشجویان مشمول این آیین نامه در واحدهای آموزش عالی طبق ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر واحدهای آموزش عالی مربوط است.

ماده 4 – شهریه تحصیلی مشمولین این آیین نامه، حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می شود و باقیمانده شهریه بر عهده فرد مشمول است.

ماده 5 – تسهیلات موضوع این آیین نامه شامل دوره های آموزشی است که منتهی به اخذ مدرک تحصیلی رسمی، دارای ارزش علمی و بدون ذکر کلمه معادل صادر بشود و برای ادامه تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی بالاتر ملاک عمل باشد.

ماده 6 – فرد دارای معلولیت که از راتبه [رتبه] تحصیلی (بورسیه) استفاده نموده یا مشمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش – مصوب 1369 – قرار گیرد، مشمول،استفاده از تسهیلات موضوع این آیین نامه نیست.

ماده 7 – واحدهای آموزش عالی موظفند نسبت به ثبت نام، انجام امتحانات و صدور مدرک افراد پذیرفته شده موضوع این آیین نامه بدون دریافت شهریه از فرد مشمول اقدام نمایند.

ماده 8 – سازمان موظف است پس از ثبت نام، نسبت به تسویه حساب فرد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط با واحدهای آموزش عالی حداکثر تا پایان همان سال تحصیلی اقدام نماید.

ماده 9 – سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز سنجش آموزش پزشکی و مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی موظفند فهرست افراد دارای معلولیت پذیرفته شده در واحدهای آموزش عالی را در هر سال تحصیلی به سازمان اعلام نمایند.

ماده 10 – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را بر اساس پیشنهاد سازمان در ردیف بودجه سنواتی مربوط پیش بینی نماید.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2024 By 9px.ir