بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آيين نامه اجرايي ماده 73 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1390/01/21

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 21 / 1 / 1390 بنا به پیشنهاد شماره 46041 / 200 مورخ 8 / 9 / 1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد ماده (73) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و با رعایت جزء «ط» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1 / 10 / 1386 آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ

ب ـ شرکت‌های دولتی: شرکت‌های دولتی که بر اساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بمانند.

ماده 2ـ شرکت‌های دولتی به منظور افزایش سود حاصل، اثرگذاری در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری، می‌توانند به شرح زیر نسبت به پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیرمستمر به کارمندان خود اقدام نمایند:

الف ـ مدیرعامل حداکثر به میزان چهل درصد حقوق ثابت با تصویب مجمع عمومی

ب ـ اعضای هیئت مدیره و معاونان شرکت‌ها حداکثر به میزان سی و پنج درصد حقوق ثابت با تصویب مجمع عمومی

پ ـ سایر مدیران حداکثر به میزان سی درصد حقوق ثابت با تصویب هیئت مدیره

ت ـ کارمندان حداکثر به میزان بیست درصد حقوق ثابت با تصویب هیئت مدیره

ماده 3ـ میزان سود حاصل، میزان اثرگذاری در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری شرکت‌های دولتی، هر ساله بر اساس گزارش‌های قانونی ارایه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارزیابی می‌شود.

ماده 4ـ فوق‌العاده بهره‌وری موضوع این آیین‌نامه صرفاً به هفتاد درصد از کارمندان شرکت‌های دولتی قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 5 ـ مشمولان این آیین‌نامه صرفاً می‌توانند از یکی از فوق‌العاده موضوع این آیین‌نامه و یا فوق‌العاده کارایی موضوع بند (6) ماده (68) قانون استفاده نمایند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 18 / 3 / 1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir