بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین نامه اجرائی تبصره (3) ماده (2) قانون اصلاح مواد(147) و(148) اصلاحی قانون ثبت

مصوب 25/7/1378

ماده 1- در کلیه مواردی که مستحدثات و بنای تصرفی در اراضی دولت یا شهرداری‌ها ایجاد شده باشد هیات‌های موضوع ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک- مصوب 31/4/1365 – با انتخاب کارشناسان ثبتی و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تهیه و ترسیم، کروکی محل مورد تصرف، دلایل تصرف تعیین موقعیت، حدود، مساحت و شماره پلاک اصلی و فرعی و نحوه تصرفات اقدام و همراه با مشخصات کامل شناسنامه (اعم از نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور آن) به صورت مستند از طریق ادارات به دستگاه صاحب زمین اعلام می‌نمایند تا در خصوص موارد قید نشده در بند (و) تبصره (3) ماده (2) اعلام نظر نمایند.
ماده 2- مدت زمان اعلام نظر مراجع موضوع بند (و) تبصره (3) ماده (2) قانون یاد شده حداکثر سی روز تعیین می‌شود در صورت عدم وصول پاسخ توسط مراجع مربوط هیات اعلام نظر خواهد کرد.
ماده 3- در کلیه موارد مقرر که جهت تعیین بهای ملک مورد تصرف به اعلام نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیاز می‌باشد، نظریه کارشناس توسط دبیرخانه هیات، به متقاضی و دستگاه صاحب زمین اعلام می‌شود و در صورتی که طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف یک هفته کتباً به دبیرخانه هیات اعلام می‌نمایند. در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، دبیرخانه هیات طبق مقررات اقدام خواهد نمود.
ماده 4- در کلیه مواردی که هیات پس از اخذ موافقت دستگاه صاحب زمین رای به انتقال ملک به متقاضی را صادر می‌نماید بهای تعیین شده اعم از بهای تمام شده زمین یا قیمت عادله روز به شماره حسابی که از سوی دستگاه صاحب زمین اعلام می‌گردد واریز خواهد شد و رای هیات و قبض پرداختی جهت تنظیم سند به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال می‌گردد و چنانچه ظرف بیست روز پس از ثبت در دبیرخانه سازمان مزبور سند انتقال تنظیم نگردد نماینده اداره ثبت می‌تواند به قایم مقامی، سند انتقال را به نام متقاضی امضاء نماید.
ماده 5- در مواردی که دستگاه صاحب زمین با انتقال زمین موافقت نمی‌نماید مکلف است علت را مستدل به هیات رسیدگی کننده اعلام نماید.
ماده 6- پرداخت هزینه‌های کارشناسی موضوع بند (‍ز) قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور- مصوب 1376- بر عهده متقاضی خواهد بود.
ماده 7- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه آن قسمت از آیین‌نامه اجرایی مواد (147) و (148) قانون ثبت که مغایر با این آیین‌نامه است لغو می‌شود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir