بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ

ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

پ ـ دستگاه: دستگاه‌های اجرایی دارای مرکز یا مراکز طبقه‌بندی‌شده مشمول این آیین‌نامه

ت ـ مراکز: مراکزی که براساس قوانین و مقررات مربوط، مشمول یکی از طبقات امنیتی یا حفاظتی می‌باشند.

ماده ۲ـ سازمان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، دستورالعمل نحوه پایش آلاینده‌ها و حدود مجاز مربوط و اقدامات اصلاحی را به دستگاه­ها و مراکز اعلام و نسبت به آموزش‌های دوره‌ای برای کارشناسان مرتبط در مراکز اقدام نماید.

تبصره ـ اعلام نتایج سنجش و پایش موضوع این آیین‌نامه در قالب کاربرگ (فرم) نمونه‌ای است که حسب مورد توسط سازمان با کسب نظر دستگاه­ها تهیه و به دستگاه­‌های مذکور ابلاغ می‌شود.

ماده ۳ـ مراکز موظفند به صورت مستمر نسبت به پایش و سنجش آلاینده‌های هوا طی برنامه زمان‌بندی مورد توافق با سازمان و در چهارچوب دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام و فرایند اقدام و نتایج را مستندسازی نمایند.

تبصره۱ـ پایش حدود مجاز مذکور توسط آزمایشگاه­های معتمد که صلاحیت امنیتی آنها توسط مراجع ذی‌ربط تأیید شده است، انجام می‌شود. در مواردی که آزمایشگاه دستگاه­‌های مربوط به تأیید سازمان برسد، پایش رعایت حدود مجاز آلاینده‌ها در دوره زمانی اعتبار تأییدیه صادرشده از سوی سازمان، توسط آزمایشگاه مذکور انجام می‌شود.

تبصره ۲ـ در صورت درخواست سازمان برای اخذ نتایج گزارش پایش و سنجش موضوع این ماده و نحوه اصلاحات لازم به منظور رفع نواقص احتمالی، موضوع توسط بالاترین مقام سازمان به صورت مکتوب به دستگاه ارسال می‌شود و دستگاه در صورت عدم مغایرت با اصول حفاظتی، نتایج را به صورت مقتضی و از طریق بالاترین مقام دستگاه به سازمان ارسال می‌نماید.

ماده ۴ـ بازرسان سازمان در دوره‌های زمانی تعیین‌شده در دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به دستگاه مراجعه و نتایج پایش انتشار آلاینده‌های مربوط را ملاحظه و در صورت مشاهده عدم تطابق مراتب را به سازمان گزارش می‌نمایند.

تبصره ـ بازرسان موضوع این ماده باید از کارکنان رسمی یا پیمانی سازمان بوده و صلاحیت آنها به تأیید مراجع امنیتی ذی‌ربط رسیده باشد.

ماده ۵ـ در صورت هرگونه عدم تطابق نتایج سنجش آلاینده‌ها با حدود مجاز مربوط، مرکز مربوط موظف است بلافاصله اقدامات اصلاحی را با رعایت دستورالعمل سازمان معمول و گزارش اقدامات مذکور را در چهارچوب برنامه زمان‌بندی مورد توافق با سازمان، به سازمان ارایه نماید.

ماده ۶ـ در صورت دریافت یا انتشار اخبار و گزارش­هایی مبنی بر آلایندگی مراکز طبقه‌بندی شده و مخاطرات ناشی از آن، سازمان موظف است جهت پاسخ به افکار عمومی، موضوع را از دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری نموده و دستگاه‌ها موظف به ارایه مستندات و مدارک مورد نیاز سازمان در چهارچوب اصول حفاظتی می‌باشند.

ماده ۷ـ سازمان موظف است نسبت به حفظ و نگهداری اسناد و اطلاعات مرتبط با دستگاه و مراکز طبقه‌بندی شده تمهیدات تأمینی و حفاظتی لازم را به عمل آورد. هرگونه نسخه‌برداری، روگرفت، انتشار، واگذاری اطلاعات مربوط به دستگاه و مراکز به فرد یا دستگاه (ارگان) دیگر ممنوع و ارسال و ارایه هرگونه اطلاعات مربوط به دستگاه منوط به رعایت ماده (۱۳) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir