بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آيين نامه اجرايي ماده (26) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1393/09/23

هیئت وزیران در جلسه 23/ 9/ 1393 به پیشنهاد شماره 212278/ 60 مورخ 30/ 9/ 1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- واحدهای صنعتی موضوع این آیین نامه اعم از موجود و جدیدالاحداث ملزم به رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد انرژی موضوع ماده (11) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب 1389 – که در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود – می باشند.

تبصره- تمامی واحدهای فعال در همه حوزه های صنعت (نفت، نیرو، معدن، کشاورزی و سایر صنایع) مشمول احکام این آیین نامه می باشند.

ماده 2- وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند براساس گزارش سالیانه سازمان ملی استاندارد ایران، بهای برق، گاز و فرآورده های نفتی مصرفی را برای واحدهای صنعتی متخلف از رعایت معیارها، مشخصات فنی و استاندارد اجباری موضوع ماده (11) قانون مطابق ماده (3) این آیین نامه افزایش داده و به عنوان جریمه اخذ نمایند.

تبصره - سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا اول مرداد ماه هر سال گزارش موضوع ماده (25) قانون را تهیه و به دستگاه های ذی ربط ارایه نماید و دستگاه های مذکور نیز ملزم به همکاری با سازمان یاد شده برای تهیه گزارش می باشند.

ماده 3- نحوه محاسبه میزان جریمه (افزایش بهای برق، گاز و فرآورده های نفتی مصرفی) موضوع ماده (2) این آیین نامه به صورت زیر می باشد:
الف- مازاد مصرف تا (15 %) بالاتر از معیار مصوب: (10 %) تعرفه متعارف همان واحد
ب- مازاد مصرف تا (15 %) تا (30 %) بالاتر از معیار مصوب: (30 %) تعرفه متعارف همان واحد
ج- مازاد مصرف تا (30 %) تا (45 %) بالاتر از معیار مصوب: (50 %) تعرفه متعارف همان واحد
د- مازاد مصرف بیش از (45 %) بالاتر از معیار مصوب: (100 %) تعرفه متعارف همان واحد

تبصره 1- افزایش تعرفه موضوع این ماده صرفاً به مازاد مصرف نسبت به معیار مصوب تعلق می گیرد.

تبصره 2- وجوه اخذ شده مربوط به جریمه های یاد شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون از جمله تأمین منابع اجرای ماده (73) قانون با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد.

ماده 4- صاحبان و مدیران واحدهای صنعتی جدیدالاحداث، ملزم به رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11) قانون در احداث واحدها می باشند.

ماده 5- وزارتخانه های نفت و نیرو (حسب مورد) موظفند با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط گزارش عملکرد این آیین نامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارایه نمایند.

ماده 6- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 138461/ت49674هـ مورخ 18/ 8/ 1392 می شود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir