بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1396/05/11با اصلاحات و الحاقات بعدي

هیأت وزیران در جلسه 11 /5 /1396 به پیشنهاد شورای عالی انرژی و به استناد ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب 1389-، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین ‌نامه تابع تعاریف مندرج در ماده (2) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب 1389- است:

الف - قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب 1389-.

ب - مشمولین آیین‌ نامه: کلیه دستگاه‌ های اجرایی، نهادها، مؤسسات، شرکت‎ ها و واحدهای صنعتی دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی.

پ - واحدهای صنعتی دولتی: واحدهای صنعتی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به دولت یا شرکت‌ های دولتی و مؤسسات وابسته به آنها است.

ت - تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر: تجهیزات و ماشین آلات مصرف کننده انرژی موجود در بازار و تجهیزات و ماشین ‏آلات انرژی بری که در آینده ممکن است به بازار عرضه شود.

ث - برچسب مصرف انرژی: صفحه حاوی اطلاعات مربوط به معیارها و مشخصات فنی از قبیل مقدار مصرف و یا بازده انرژی در هر کالای انرژی بر و مقایسه آن با معیارهای مصوب است که قابل نصب بر روی کالاها باشد و دارای کد ردیابی معتبر و همچنین شماره سریال محصول می ‌باشد.

ج - کارگروه: کارگروه موضوع ماده (11) قانون.

چ - رده انرژی: معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر مصوب کارگروه.

ح - بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی بری وسایل و تجهیزات: مطلوب ترین سطح انرژی بری وسایل که تعیین آنها طبق ماده (3) این آیین‌ نامه بر عهده کارگروه گذاشته شده است.

ماده 2- کارگروه نسبت به تعیین معیار مصرف و برچسب مصرف انرژی وسایل، تجهیزات و ماشین آلات فاقد معیار مصرف و برچسب مصرف انرژی اقدام می‌ نماید. تا تعیین معیار مصرف و برچسب مصرف انرژی وسایل، تجهیزات و ماشین آلات فاقد معیار، ملاک عمل حداکثر دو رده انرژی پایین تر از بالاترین رده انرژی اتحادیه اروپا برای آن تجهیزات خواهد بود.

ماده 3- کارگروه موظف است پس از تصویب این آیین‌ نامه، به تدریج و با لحاظ اولویت ها، فهرست بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی بری تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر، محدوده بازدهی (راندمان)، مصرف انرژی و رده های قابل قبول آنها را با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1391- تهیه نماید.

تبصره 1- در خصوص وسایل، تجهیزات و ماشین آلات دارای معیار مصرف و برچسب مصرف انرژی، بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی بری برای تجهیزات تولید داخل که حداقل دارای دو تولیدکننده داخلی باشند، ملاک عمل خواهد بود. این معیار در خصوص تجهیزات وارداتی با دو رده انرژی بالاتر از محصولات تولید داخل قابل قبول است.

تبصره 2- فهرست تجهیزات فوق الذکر و محدوده بازدهی (راندمان) قابل قبول آنها هر سال به منظور لحاظ نمودن فناوری ها و تجهیزات جدید و به روزرسانی استانداردها، مورد بازنگری کارگروه قرار می گیرد.

ماده 4- تجهیزات و ماشین آلات مصرف کننده انرژی مشمول این آیین نامه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعلام می‌ شود.

ماده 5- مسئولیت نظارت بر خرید اقلام فهرست ماده (3) این آیین ‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی در واحدهای مشمول این آیین‌ نامه از محل منابع عمومی و داخلی خود است.

ماده 6- در راستای اجرایی نمودن تمهیدات ماده (12) قانون، سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظف است به طور مستمر نسبت به صحه گذاری و راستی آزمایی برچسب مصرف انرژی ماشین آلات و تجهیزات مصرف کننده سوخت و انرژی الکتریکی موضوع این آیین نامه حسب مورد اقدام نموده و نتیجه را به کارگروه ارایه نماید.

ماده 7 - مصوبات کارگروه در موارد موضوع ماده (11) قانون جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه می شود.

تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir