بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک

قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک
مسکن از محل حقوق و دریافتی‌های بدهکاران
مصوب 16/12/1361

ماده واحده – به بانک مسکن اجازه داده می‌شود به منظور استیفای مطالبات خود و وصول اقساط معوقه بابت وام‌هایی که مستقیماً یا به قائم مقامی یا نمایندگی وزارت خانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی به کارمندان و مستخدمین دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است پرداخت نموده یا می‌نماید. در صورت عدم اجرای تعهدات و پرداخت به موقع اقساط و دو نوبت اخطار کتبی ده روز و عدم مراجعه بدهکار و پرداخت بدهی به نحوی که بانک مقرر می‌کند با ابلاغ موضوع به دستگاه متبوع بدهکار درخواست کسر اقساط معوقه را از حقوق و مزایا و یا دستمزد بدهکار بنماید و دستگاه متبوع بدهکار، ملزم به انجام درخواست و واریز کسور مذکور به حساب بانک مسکن می‌باشند مشروط به آنکه حداکثر از اقساط ماهانه معوقه بیشتر نباشد.
تبصره 1- سازمان بازنشستگی کشور و نیز کلیه سازمان‌ها و موسسات که به مستخدمین و کارکنان بازنشسته خود یا به ورثه آنان حقوق بازنشستگی یا مستمری و وظیفه پرداخت می‌نمایند مشمول احکام این قانون می‌باشد.
تبصره 2- مطالبات فوق شامل اصل و کارمزد وام خواهد بود.
تبصره 3- در مورد شهرداری‌ها و شرکت‌های خصوصی و موسسات مشابه که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بانک با توافق بدهکاران می‌تواند به طریق فوق عمل نماید و در صورت عدم توافق به دادگاه صالحه مراجعه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و در تاریخ 22/12/61 به تایید شورای نگهبان رسید.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir