بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران‏ و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور‏

۱۳۸۶/۶/۱۲
شماره93138/ت37909هـ

وزارت مسکن و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و ‏شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد ‏و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان ‏رسمی و پیمانی و قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه ‏کلانشهرها به سایر نقاط کشور باشند، آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی ‏متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:‏
آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران‏ و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور‏
ماده1ـ حمایتها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه شامل تمامی کارکنان رسمی، ‏پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای ‏دولتی، بانکها، مؤسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم ‏توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین‌نامه ‏مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهرها (تهران ـ مشهد ـ تبریز ـ ‏اصفهان ـ کرج ـ شیراز ـ قم ـ اهواز) به سایر نقاط کشور را داشته باشند، می‌باشد.‏
تبصره ـ انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (50) کیلومتری ‏سایر کلانشهرها در قالب این آیین‌نامه ممنوع است.‏
ماده2ـ متقاضیان استفاده از مزایای این آیین‌نامه باید حائز شرایط زیر باشند:‏
‏1ـ قبل از پایان سال 1385 در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند.‏
‏2ـ تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال 1386 به بعد باشد.‏
‏3ـ حداقل پنج (5) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده (15) ‏سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد.‏
تبصره ـ اولویت واگذاری امتیازات این آیین‌نامه با ایثارگران و فرهنگیان است.‏
ماده3ـ متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین‌نامه از تسهیلات و امکانات زیر ‏بهره‌مند می‌گردند.‏
‏1ـ واگذاری زمین به قیمت تمام‌شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای ‏تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان ‏مندرج در جدول موضوع این ماده.‏
تبصره ـ واگذاری زمین در قالب این آیین‌نامه مشمول مقررات ممنوعیت واگذاری ‏کسانی که قبلاً از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند، نمی‌باشد.‏
‏2ـ کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ‏ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌گردد.‏
مقصد انتقال کارمند : ‏120‏
قدرالسهم زمین واگذاری به هر کارمند (مترمربع)‏ : ‏120‏
تسهیلات پرداخت جهت احداث مسکن (میلیون ‏ریال)‏ : ‏40‏
کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند (میلیون ‏ریال)‏ : شهرهای با جمعیت (200) هزار نفر و بیشتر‏
شهرهای خارج از حریم استان تهران تا فاصله ‏‏(150) کیلومتر از حریم و سایر کلانشهرها تا ‏فاصله (50) کیلومتر از حریم کلانشهر : ‏150‏
مقصد انتقال کارمند : ‏130‏
قدرالسهم زمین واگذاری به هر کارمند (مترمربع)‏ : ‏50‏
تسهیلات پرداخت جهت احداث مسکن (میلیون ‏ریال)‏ : سایر شهرها
کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند (میلیون ‏ریال)‏ : ‏180‏
شهرهای خارج از حریم استان تهران تا فاصله ‏‏(150) کیلومتر از حریم و سایر کلانشهرها تا ‏فاصله (50) کیلومتر از حریم کلانشهر : ‏140‏
مقصد انتقال کارمند : ‏55‏
تبصره1ـ چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین‌نامه ‏باشد، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (30%) افزایش می‌یابد.‏
تبصره2ـ واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می‌پذیرد.‏
‏3ـ هزینه انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد ‏کارمند منتقل‌شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه ‏و دریافت خواهدشد.‏
‏4ـ چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین‌نامه در هر یک از دانشگاهها و مراکز ‏آموزش عالی اعم از سراسری، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند ‏در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیکترین شهر به آن ‏نقطه ـ به جز شهرهای استان تهران ـ که رشته یادشده را دارا باشند، منتقل خواهندشد.‏
تبصره ـ قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاههای سراسری و ‏بالعکس در اجرای این ماده امکان‌پذیر است.‏
‏5 ـ به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین‌نامه از کلانشهرها منتقل گردند، ‏یک گروه تشویقی علاوه بر گروههای تشویقی تبصره‌های (4) و (7) ماده (3) قانون نظام ‏هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ اعطا می‌گردد.‏
تبصره ـ در صورت انتقال کارمند و همسر وی، یک گروه تشویقی به هر یک از آنان ‏تعلق می‌گیرد.‏
‏6 ـ یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین‌نامه، به جهت ایجاد ‏اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگاههای زودبازده، با اولویت ‏بهره‌مند خواهدشد.‏
‏7ـ به هر یک از کارکنان مشمول این آیین‌نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال، یک ماه ‏مرخصی تشویقی اعطا می‌گردد.‏
ماده4ـ کلیه دستگاههایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه ‏هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این آیین‌نامه اقدامات زیر را به عمل آورند:‏
‏1ـ بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر ‏نقاط کشور، درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهند داشت ‏و همزمان با انتقال، دستگاه مربوط، یارانه موضوع این آیین‌نامه را از محل اعتبارات خود ‏پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه، به وزارت مسکن و شهرسازی ‏اعلام نمایند.‏
تبصره ـ درخصوص کارکنان آن دسته از دستگاهها که واحد متناظر در شهرهای ‏مقصد ندارند، بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می‌شود.‏
‏2ـ جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین‌نامه از کلانشهرها منتقل ‏می‌گردند، توسط دستگاه ذی‌ربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می‌باشد.‏
‏3ـ اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی ‏مربوط از واحد انتقال‌دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می‌شود.‏
تبصره ـ حقوق و مزایای کارمند منتقل‌شده به صورت کامل و معادل اشتغال در ‏پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می‌شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال ‏پست سازمانی (نظیر پستهای مدیریتی و سرپرستی) وجود نداشته باشد مابه‌التفاوت آن ‏در پست جدید به وی پرداخت خواهدشد.‏
ماده5 ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه هر نوع انتقال و یا مأموریت از سایر شهرها ‏به تهران ممنوع خواهدبود. موارد استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ‏رییس جمهور خواهدرسید.‏
ماده6 ـ چنانچه استفاده‌کنندگان از تسهیلات این آیین‌نامه قبل از بازنشستگی و ‏پایان سی (30) سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند، امتیازات ‏متعلق به آنان در قالب این آیین‌نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهدشد.‏
ماده7ـ مدت اعتبار این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می‌باشد.‏

متن کامل (فایل pdf)

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir