بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

شماره 18105

شماره 18105/85/1
17/10/1385

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 18105/85/1- 17/10/1385 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه- خسرو حکیمی

بخشنامه به رؤسای تمامی واحدهای قضایی سراسر کشور

نظر به این که مطابق ماده 38 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن کلیه دستگاه های اجرایی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات و انواع مواد منفجره آن ها را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی)‌ تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به فروش رسانده شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد.
با توجه به این که نگهداری مواد مخدر ضبط شده، علاوه بر این که موجب مشکلات عدیده برای دادگستری ها از حیث اشغال فضا و نکات امنیتی گردیده، از نظر مسایل بهداشتی نیز باعث انتشار انواع بیماری ها می شود، به رؤسای تمامی واحدهای قضایی تأکید می گردد بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر ضبط مواد اشعاری وفق ماده مرقوم و بند الف آن اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع مسؤولین ذیربط، مطابق مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.
رؤسای دادگستری ها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

رئیس قوه قضائیه- سیدمحمود هاشمی شاهرودی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir