بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

آئین‌نامه اجرائی بیمه درمانی زندانیان

مصوب 4/12/1361

در اجرای مفاد تصویب‌نامه شماره 44014 جلسه مورخ 31/5/1361 هیات وزیران مبنی بر اجازه تخصیص اعتبار لازم جهت انجام هزینه‌های مربوط به بیمه درمان زندانیان آئین‌نامه اجرائی طرح مزبور به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده یک
وزارت بهداری درمان کلیه اشخاصی را که در زندان‌ها و موسسات تامینی و تربیتی و دیگر موسسات تحت نظر شورای سرپرستی زندان‌ها و امور تامینی و تربیتی کشور نگهداری می‌شوند تامین و آنان را تحت پوشش بیمه درمان مستقیم قرار دهد.
تبصره- در صورتی که فرزندان اشخاص فوق‌الذکر در زندان‌ها و موسسات وابسته نگهداری شوند مشمول این آئین‌نامه خواهند بود.
ماده 2- نحوه درمان
روش درمان به طریق مستقیم با تامین امکانات درمانی سرپائی و بستری شامل چهار بخش اصلی در بیمارستان داخل زندان شامل بخش داخلی- جراحی- زنان و اطفال تامین خواهد شد.
تبصره- اقدامات درمانی لازم در رشته‌های تخصصی پزشکی برای زندانیان ممنوع‌الملاقات در شاخه‌های داخلی یا جراحی نظیر: جهاز هاضمه-ریوی- اورتوپدی- اورولوژی و غیره با دعوت از متخصصان در بخش‌های جراحی و داخلی بیمارستان انجام خواهد گرفت.
درمان بستری و تخصصی سایر زندانیان که اعزام آنها به بیمارستان خارج از زندان طبق قوانین و مقررات مجاز باشد و امکانات درمانی آنان در بیمارستان داخل زندان ممکن نباشد با معرفی رسمی و رعایت تمام جوانب قانونی امر در بیمارستان‌های تابعه وزارت بهداری یا طرف قرارداد رسمی وزارت بهداری که برای تامین درمان زندانیان مناسب تشخیص داده شوند عمل خواهد گردید. تحویل دارو طبق طرح ژنریک و شامل تمام اقلام داروئی موجود در کشور و به طور ژنریک خواهد بود تشخیص پزشکی شامل رادیولوژی آزمایشگاه- طبق استاندارد در درمانگاه و بیمارستان‌های داخلی زندان‌ها باید تامین گردد.
ماده 3- نحوه تشکیل پرونده پزشکی و دفترچه درمان مستقیم
برای تشکیل پرونده‌های پزشکی و دفترچه‌های درمان مستقیم یک نفر کارمند از طرف امور درمان و سازمان منطقه‌ای مربوط که صلاحیت کار او در زندان به تایید شورای سرپرستی زندان‌ها رسیده باشد ماموریت خواهد یافت که در بهداری زندان مسئولیت این عمل را به عهده بگیرد.
- افراد مشمول طرح درمان زندانیان از طرف مسئولین زندان به مسئول صدور و تشکیل پرونده‌های پزشکی زندانیان معرفی خواهند گردید. پرونده‌ها و دفترچه‌های درمان مستقیم صادر شده در بهداری زندان نگهداری می‌شوند.
- برای محکومین به محض ورود به زندان و برای سایر زندانیان حتی‌الامکان توسط مسئول درمان پرونده پزشکی طبق فرم پیوست تشکیل می‌گردد.
- رئیس زندان مکلف است تسهیلات لازم برای اجرای این وظیفه را فراهم نماید.
ماده4- نحوه اداره امور درمان زندانیان
درمان زندانیان در بهداری مربوطه تحت نظارت و مسئولیت مستقیم مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداری استان مربوطه و یا مدیر شبکه بهداری شهرستان یا شهر مربوطه اداره خواهد شد و شامل درمان سرپائی- بستری- تشخیص پزشکی و تحویل دارو- اقدامات توان بخشی (اعم از درمانی یا بازتوانی) خواهد بود.
الف- درمان سرپائی
در شهرهائی که 500 نفر تا 2000 نفر زندانی دارند حداقل یک نفر پزشک تمام وقت مسئول تامین درمان و نظارت بر تامین بهداشت انفرادی و همگانی خواهد بود و با افزایش تعداد زندانیان پزشکان تمام وقت به تعداد کافی تعیین خواهند شد. انجام تزریقات و پانسمان و تحویل دارو برای بیماران با نظارت و مسئولیت مستقیم پزشک توسط کادر کمکی عملی خواهد گردید. در شهرهائی که کمتر از 500 نفر زندانی دارد از پزشکان پاره وقت استفاده خواهد شد.
ب- درمان بستری
در شهرهائی که زندان ساختمان مناسب برای ایجاد بیمارستان در اختیار دارد سازمان منطقه‌ای بهداری به مقتضای ضرورت در آنجا بیمارستان با بخش‌های مورد نیاز ایجاد می‌نماید و در صورتی که امکان به وجود آوردن بیمارستان در داخل یا کنار زندان میسر نباشد باید یکی از بیمارستان‌های تابعه سازمان منطقه‌ای برای درمان بستری زندانیان اختصاص یابد در این حالت حفاظت زندانی به عهده زندان خواهد بود.
- در بخش داخلی بیمارستان زندان تعداد متناسب تخت برای درمان بیماری‌های روانی گذرا که در زندان حادث می‌شود باید پیش‌بینی گردد.
ماده 5- نحوه تهیه و تحویل دارو
تحویل دارو به بیماران باید به وسیله داروخانه مجهزی که محتوی تمام اقلام داروئی طرح ژنریک باشد انجام گیرد که توسط سازمان منطقه‌ای بهداری استان یا شرکت سهامی داروئی کشور در داخل زندان تامین می‌گردد. در صورت موجود نبودن اقلام داروئی مسئول مربوط مکلف به تهیه آن دارو از داروخانه‌های طرف قرارداد وزارت بهداری خواهد بود.
ماده 6- تهیه و تحویل پروتز و اورتز
در صورت تجویز پزشک معالج و تایید رئیس بهداری زندان از محل اعتبارات درمانی توسط وزارت بهداری تهیه و تحویل خواهد گردید.
تحویل مجدد پروتز موکول به گذشتن عمر قانونی پروتز و تحویل پروتز قبلی با تایید لزوم مجدد از طرف پزشک معالج و تایید رئیس بهداری شهرستان یا استان امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 7- تامین بهداشت محیط
تامین بهداشت محیط به عهده مسئولین زندان است و مسئولین زندان‌ها در حد مقدورات خود توصیه‌های بهداشتی مسئولین امور درمان را باید اجراء نمایند و در هر مورد که رعایت توصیه‌های بهداشتی امکان‌پذیر نباشد با ذکر علت مراتب را جهت پیش‌بینی‌های لازم از نظر بیماریهائی که ممکن است در اثر عدم اجرای به موقع توصیه‌های بهداشتی پیش بیاید به مسئولین درمان اعلام دارند.
بهداشت انفرادی
بهداشت انفرادی تامین وسائل و لوازم برای تامین بهداشت انفرادی به عهده مسئولین زندان یا زندانی است.
بهداشت همگانی
تامین بهداشت همگانی: بیماریابی- واکسیناسیون و سایر موارد به عهده مسئولین بهداشتی و درمانی تامین کننده خدمات درمانی است.
ماده 8- امور مالی و متفرقه
اعتبارات اجرائی طرح درمان زندانیان همه ساله با توافق و همکاری مسئولین وزارت بهداری و شورای سرپرستی زندان برآورد و در بودجه وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران منظور و به وزارت بهداری پرداخت و در حساب مخصوص تامین درمان وزارت بهداری که از طرف معاونت درمان اعلام می‌شود واریز خواهد شد این اعتبارات طبق طرح خودکفائی مقررات تامین اجتماعی به هزینه خواهد رسید. (اعتبار سال 1362 بر حسب توافق شماره 126- 3230-126- مورخ 1/9/61 شورای سرپرستی زندان و صورت جلسه مورخ 28/9/61 ستاد بودجه وزارت بهداری خواهد بود).
ماده 9
استفاده از سایر پزشکان و پیراپزشکان در زندان‌های خارج از مقررات این آئین‌نامه با تایید شورای سرپرستی امکان‌پذیر خواهد بود.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir