بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

تصویب نامه شورای عالی قضائی در رابطه با عفو و بخشودگی محکومین

مصوب 22/1/1364

شورای عالی قضائی در اجلاس 680 مورخ 22/1/1364 را بدین شرح اصلاح نمود:
تبصره- در مواردی که مصلحت و ضرورت اقتضاء نماید به تشخیص و پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت شورای عالی قضائی نسبت به عفو و بخشودگی محکومیت محکوم به حبس یا تبعید و غیره بدون توجه به ضوابط مذکور در آئین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب جلسه 82 مورخ 6/11/1359 شورای عالی قضائی اقدام می‌گردد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir