بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی

مصوب 13/6/1358

ماده واحد- کلیه کسانی که تا تاریخ 18/2/1358 در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته‌‌اند اعم از این که حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد و این عفو تاثیر در حقوق خصوصی متضرر از جرم ندارد و هر گاه متضرر از جرم در موعد قانونی از دادگاه جزا مطالبه ضرر و زیان کرده باشد دادگاه به دعوی مزبور رسیدگی و نسبت به ضرر و زیان حکم مقتضی خواهد داد.
تبصره 1- محکومان به حبس در دارالتادیب یا کانون اصلاح و تربیت و کسانی که قبلاً به هر عنوان از عفو استفاده کرده باشند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 2- جرائم و محکومیت‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی می‌باشد.
تصرف غیر قانونی و اختلاس بیش از مبلغ پانصد هزار ریال و ارتشاء بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال، قتل عمدی و قتل در حکم عمدی، اعمال منافی عفت به عنف، سرقت‌های جنائی موضوع مواد 222 و 223 و 225 قانون مجازات عمومی، وارد کردن و ساختن مواد مخدر از هر نوع، سرقت موضوع قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص بشوند مصوب تیر ماه 1333 و قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب دی ماه 1338، راهزنی در راه‌ها و شوارع و سرقت با اسلحه موضوع مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش، جرائم موضوع قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 1345، قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف5 مصوب 1335 و جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب شناخته شده است.
تبصره 3- این لایحه قانونی از تاریخ تصویب جایگزین لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 18/2/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌گردد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir