بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

فرم چک لیست تحقیقات اولیه مراجع انتظامی

1- دستور‌العمل جامعی در خصوص تکالیف نیروی انتظامی از حیث ضابطیّت و نحوه اجرای دستورات قضائی تدوین گردیده‌است که پیوست همین دستور‌العمل می‌باشد.
2- مقتضی است مدیران کل محترم پزشکی قانونی هر استان مفاد این بخش را با ملاحظه قسمت اول از فصل سوم دستورالعمل شماره1 رفع اطاله دادرسی (مصوب30/7/1384 رئیس قوه قضائیه) اجرائی نمایند
3- هرگاه راننده‌ای در شهر تهران ظرف یکسال سه بار مرتکب یکی از تخلفات زیر شود، افسران راهنمائی و رانندگی موضوع ماده یک قانون علاوه بر اخذ جریمه مکلفند وسیله نقلیه مرتکب را از 24 ساعت تا 7 روز با قفل مخصوص در محل یا پارکینگ متوقف نمایند و متخلف را در صورت عدم تأدیه جزای نقدی به دادگاه هدایت نمایند.
ـ سرعت غیرمجاز.
ـ انحراف به سمت چپ خیابان.
ـ سبقت غیرمجاز.
ـ عبور از محل ممنوع.
ـ عبور از چراغ قرمز.
ـ حمل مسافر با وسیله نقلیه غیرمجاز.
ـ عدم رعایت حق تقدم.
ـ تخلیه نخاله و فضولات ساختمانی در معابر و پیاده‌رو‌ها.
ـ توقف در پیاده‌رو خیابانها.
ـ استفاده از لاستیک میخ‌دار جز در سه ماه آخر سال.
4- در شهر تهران نسبت به رانندگانی که ظرف مدت یک‌سال چندین تخلف مرتکب گردیده‌اند، دادگاه می‌تواند با توجه به نوع و تعداد تخلفات، گواهینامه رانندگی متخلف را از شش ماه تا یک‌سال ضبط کند، تعداد و نوع تخلفات و نحوه ضبط گواهینامه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شهرداری پایتخت و تصویب وزارتخانه‌های دادگستری و کشور تعیین خواهد شد. در این قبیل موارد گواهینامه راننده به وسیله مأمورین مذکور در ماده یک با تسلیم رسید اخذ و پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir