بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز

روزنامه رسمی شماره 11129- 24/02/1362
شماره 12248 10/02/1362
وزارت دادگستری

به استناد تبصره 1 قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، قانون راجع به عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز که در جلسه روز سه شنبه شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/01/1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4058- ق مورخ 01/02/1362 مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری واصل گردیده است، برای اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.
نخست وزیر- میرحسین موسوی

قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز
ماده واحده- کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون به لحاظ نگهداری یا حمل یا مخفی کردن اسلحه و مهمات جنگی موضوع قانون تشدید مجازات قانون قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 26 بهمن‌ماه 1350 تحت تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از این که حکم قطعی در باره آنان صادر شده یا نشده باشد در صورتی که سوءنیت آن‎ها احراز نشود، حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد.
تبصره- حکم این ماده شامل کسانی که به اتهام اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب دادگاه‌های انقلاب قرار گرفته‌اند، نمی‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه شانزدهم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/01/1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir