بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات

قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات
مصوب 23/8/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 1- در صورتی که رئیس قوه قضائیه، قاضی شاغل را طبق موازین شرعی فاقد صلاحیت تصدی امر قضا بداند، می‌تواند موضوع را به کمیسیون کارشناسی مرکب از:
1- دادستان انتظامی قضات.
2- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری.
3- معاون قضائی دادستان کل کشور.
جهت بررسی ارجاع دهد. کمیسیون کارشناسی پس از انجام بررسی نتیجه امر را به محکمه عالی انتظامی قضات جهت اتخاذ تصمیم گزارش می‌نماید.
ماده 2- محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از:
1- رئیس قوه قضائیه.
2- رئیس دیوان عالی کشور.
3- دادستان کل کشور.
4- رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات.
5- دادستان انتظامی قضات.
تشکیل می‌گردد و نسبت به گزارشات کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت قاضی برای تصدی امر قضا اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره 1- تصمیمات محکمه با اکثریت آراء که رای رئیس قوه قضائیه در آن باشد دارای اعتبار است.
تبصره 2- رئیس قوه قضائیه پس از رای محکمه بر عدم صلاحیت قضا، حسب اقتضاء نسبت به انفصال یا بازخرید یا بازنشسته نمودن یا انتقال به بخش اداری اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده 3- این قانون از تاریخ اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک و برای مدت پنج سال لازم‌الاجرا است.
موضوع «تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح فوق به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام- اکبر هاشمی رفسنجانی

تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir