بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده

لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر و اعاده
دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات
مصوب 24/3/1358

ماده 1- احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت قضات تا درجه 3 باشد قطعی و از درجه 4 به بالا ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در هیات تجدیدنظر انتظامی است.
ماده 2- هیات تجدیدنظر انتظامی تشکیل می‌شود از دو نفر از روسا و مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس دیوان مزبور و یک نفر از مستشاران دادگاه عالی انتظامی قضات. مرجع درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی نیز همین هیات خواهد بود.

تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir