بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسایط نقلیه

قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسایط نقلیه
مصوب 7/9/1364 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده – به جای استفاده از کارشناس رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم، دادگستری هر محل می‌تواند از یک یا چند نفر افسر کاردان فنی شهربانی و ژاندارمری که وارد بر امور تصادفات وسایط نقلیه می‌باشند، مجاناً استفاده نماید.
تبصره- مراجع قضایی در زمینه رسیدگی به پرونده‌های خودروهای مسروقه و یا احراز اصالت وسایل نقلیه‌ای که به نحوی از انحاء در ارکان اصلی خودرو (موتور، شاسی و اطاق) تغییرات صورت گرفته است، می‌تواند از نظریه یک یا چند نفر افسر کاردان فنی شاغل در نیروی انتظامی بدون نیاز به پرداخت حق‌الزحمه استفاده نمایند.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir