بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 135 - شماره 533 مورخ 21/12/1368: شکستگی استخوان(صلاحیت دادگاه)

عنوان : رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در
صلاحیت دادگاههای کیفری 2 می باشد. مگر در مورد بند ه ماده
قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : شکستگی استخوان ( صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین شعب 14 دادگاه کیفری 2 و13 دادگاه کیفری 1 اصفهان برای رسیدگی به جرم شکستگی استخوان که منتهی به نقص عضو نشده و بهبود یافته، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوازدهم، دادگاه کیفری 1 را صالح به رسیدگی تشخیص داده ولی شعبه دوم صلاحیت دادگاه کیفری 2 را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی »
« استخوان درصلاحیت دادگاههای کیفری2می باشد »
« مگر در مورد بند ه ماده7 قانون تشکیل دادگاههای »
« کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوّب »
« 1368 که در این صورت پرونده باید در دادگاه »
« کیفری یک رسیدگی شود ، بنابراین رأی شعبه »
« دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر »
« مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.این رأی »
« بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی »
« مصوّب 1328 برای شعب دیوان عالی کشورو »
« دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir