بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 157 - شماره 582 مورخ 2/12/1371: ضرر و زیان ناشی از جرم(لزوم تقدیم دادخواست)

عنوان : مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم مستلزم دادن دادخواست با
شرایط قانونی آن می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه کیفری1 تهران
موضوع : ضرر وزیان ناشی از جرم ( لزوم تقدیم دادخواست )

خلاصه گزارش پرونده

شعب 140و150 دادگاه کیفری 1 تهران در مورد لزوم تقدیم دادخواست از سوی شاکی برای مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم آراء مختلفی صادر کرده اند:شعبه140 تقدیم دادخواست را از سوی شاکی لازم دانسته ورأی دادگاه کیفری 2 را درقسمت محکومیت متهم به پرداخت خسارت شاکی به لحاظ عدم تقدیم دادخواست ضرر وزیان از سوی شاکی خلاف موازین تشخیص داده ونقض کرده ولی شعبه 150 تقدیم دادخواست را از سوی شاکی لازم ندانسته ورأی دادگاه کیفری 2 را در موردی که متهم را بدون درخواست ضرر وزیان از سوی شاکی به پرداخت خسارت نیز محکوم کرده تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردییده واکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم که طبق تبصره »
« ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری1و2وشعب »
« دیوان عالی کشور مصوّب 31 خرداد ماه 1368 در»
« دادگاه کیفری مطرح می شود عنوان دعوی حقوقی »
« دارد،شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های»
« دادکستری هم به صراحت ماده 70 قانون آیین دادرسی»
« مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن »
« می باشد، بنابراین رأی شعبه 140دادگاه کیفری یک »
« تهران که مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم را بدون»
« دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می شود. »
« این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون»
« آیین دادرسی کیفری مصوّب اول مرداد ماه 1337 برای»
« دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir