بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 192 - شماره 644 مورخ 23/9/1378: جرم نگهداری ترقه(صلاحیت ذاتی دادگاه)

عنوان : نگهداری آن دسته از ترقه هایی که قدرت انفجارشان در حدی
نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامی از طرف وزارت
دفاع باشد از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
و قاچاقچیان مسلح مصوّب 1350 خارج است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان مازندران
موضوع : جرم نگهداری ترقه ( صلاحیت ذاتی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و چهارم دادگاه تجدید نظر استان مازندران در تعیین صلاحیت دادگاه در مورد جرم نگهداری ترقه اختلاف نظر داشته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی و انقلاب واقع در حوزه آن دادگاه آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه چهارم صلاحیت دادگاه عمومی و شعبه دوم صلاحیت دادگاه انقلاب را تأیید کرده اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« هر چند که ترقه دارای قابلیت انفجار می باشد »
« ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایی که قدرت »
«انفجارشان درحدی نیست که مشمول مواد منفجره »
«و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع»
« تبصره 2ماده1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه»
« و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوّب 1350 باشد »
« و سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده و یا »
« موجبات تخریب ویاصدمه وآسیب رساندن به افراد»
«گردد، از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه »
« و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوّب 1350خارج »
« است. بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر »
« استان گلستان درحدی که با این نظرمطابقت دارد »
« به نظراکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی »
« کشور تأیید می شود.این رأی وفق ماده270 قانون »
« آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور »
« کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها »
« لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir