بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 205 - شماره 669 مورخ 21/7/1383: چک بی محل«سیبا» (صلاحیت ذاتی دادگاه)

عنوان : با مراجعه دارنده چک از نوع سیبا به شعبه دیگر بانک و صدور
گواهی عدم پرداخت، بزه صدور چک بی محل محقق و دادگاه محل
وقوع جرم صالح به رسیدگی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سی و سوم و سی وپنجم دیوان عالی کشور
موضوع : چک بی محل « سیبا » ( صلاحیت ذاتی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب سی و سوم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در مورد تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرم صدور چک بی محل از نوع سیبا اختلاف نظر داشته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای محل افتتاح حساب و صدور دسته چک و محل صدور گواهی عدم پرداخت آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سی و سوم صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب و شعبه سی و پنجم صلاحیت دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را تأیید کرده اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها، به »
« دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر»
« شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب »
« نیز مطالبه نماید، بنابراین در صورت مراجعه »
« دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و »
« صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع »
« الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه »
« محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود»
« وبه عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان»
« عالی کشور که با این نظر انطباق دارد،صحیح »
« و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این»
« رأی بر اساس ماده 270 قانون آئین دادرسی »
« دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، »
« برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها »
« در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir