بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 19 - شماره 6398 مورخ 26/11/1338: مدت توقف در پایه 4 قضائی و پایه های بالاتر

عنوان: مدت توقف از پایه 4 به پایه 5 قضائی دو سال و مدت توقف از پایه 5 به بالا سه سال است.
علت طرح: صدور آراء متهافت از دادگاه عالی انتظامی قضات
موضوع: مدت توقف در پایه 4 قضائی وپایه های بالاتر

خلاصه گزارش پرونده

دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به مدت توقف «پایه 4 برأی ترفیع پایه 5 قضائی » دو رأی متضاد در تاریخ های مختلف صادر کرده است: در تاریخ 9/12/1329 دادگاه عالی انتظامی قضات، توقف پایه 4 به 5 قضائی را دو سال محسوب داشته و پایه 5 پیشتنهادی را تصویب نموده است ولی دادگاه مذکور در تاریخ 26/12/36، مدت توقف پایه 4 به 5 قضائی را سه سال به حساب آورده و چون متقاضی کمتر از سه سال در پایه چهار توقف داشته ترفیع پیشنهادی را رد نموده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برأی ترفیع از رتبه 5 به بالا توقف در پایه های از رتبه 5 به بالا می باشد نه توقف سه سال در پایه 4 کما اینکه در قسمت اول همان ماده تصریح شده است به اینکه (لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 1 الی 4 ) و چون مادون رتبه 1 رتبه ای نیست تا تصور دو سال توقف در آن برأی نیل به رتبه بالاتر باشد، مسلم است منظور دوسال توقف در رتبه 1 می باشد و به همین کیفیت است شرط ترفیع از رتبه 5 به بالا که توقف سه سال باید از 5 شروع شود، بنابرأین رأی مورخ 29/12/1329 دادگاه عالی انتظامی صحیح است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برأی ادگاه عالی انتظامی لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir