بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 34 - شماره 61 مورخ 19/7/1346: آثار فسخ حکم انفصال از خدمات قضائی

عنوان: چون رأی محکمه بدوی انتظامی مبنی بر انفصال قاضی متخلف از خدمت قضائی با رأی هیات تجدید نظر انتظامی فسخ گردیده است ، لذا عنوان قضائی در فاصله زمانی دو رأی ابقاء و از قاضی منفصل سلب نمی گردد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع: آثار فسخ حکم انفصال از خدمات قضائی

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوازدهم و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره 2 ماده 17 قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوّب دی ماه 1315 که مقرر می دارد: (محکومین به انفصال دائم از خدمت معلق می شوند تا وقتی که حکم محکمه انتظامی به واسطه انقضای موعد قطعی شده یا حکم هیات تجدید نظر صادر شود )وماده 40 قانون استخدام کشوری و ماده 20 قانون استخدام قضات مصوّب 2/12/1306 رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه پنجم دیوان عالی کشور پس از نقص رأی در هیات تجدید نظر انتظامی رأی به ابقاء عنوان قضائی و استحقاق قاضی به دریافت حقوق قضائی صادر نموده ولی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه قاضی منفصل را مستحق دریافت ما به التفاوت حقوق قضائی در فاصله زمانی تعلیق ندانسته است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون رأی محکمه بدوی انتظامی که درباره آقای غلامحسین...مبنی بر انفصال او از خدمت قضائی صادر شده ، بعد در مرحله تجدید نظر فسخ گردیده و طبق مستفاد از رأی هیات تجدید نظر عنوان قضائی از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به او از جهتی تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش ماه محکوم گردیده و با بقاء عنوان قضائی برأی مشارالیه قبول کار اداری در مدتی که رأی محکمه بدوی انتظامی ملغی الاثر نشده بوده تاثیر در وضع قضائی او ندارد ، بنابرأین بالنتیجه رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که بقای عنوان قضائی را در مورد قاضی منفصل دیگر (به اعتبار رأی هیات تجدید نظر دایر بر فسخ رأی محکمه انتظامی و ملغی شدن آثار آن )محفوظ شناخته قابل تأیید می باشد. این رأی در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir