بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 35 - شماره 67 مورخ 1/9/1346: مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد دادخواست فرجامی

عنوان: مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد دادخواست فرجامی منحصر به دیوان عالی کشور نیست بلکه کلیه مراجع قضائی مذکور در ماده 530 قانون آیین دادرسی مدنی حق قبول اعتراض را دارند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم و دهم دیوان عالی کشور
موضوع: مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد دادخواست فرجامی

خلاصه گزارش پرونده

شعب سوم و دهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 538 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: « هرگاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست می تواند به دیوان کشور شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قراری صادر نموده ودستور لازم را خواهد داد. » در خصوص مرجع قبول اعتراض ، نسبت به قرار رد دادخواست فرجامی رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند: شعبه سوم دادن اعتراض را به هر یک از مراجع مذکور در ماده 530 قانون آیین دادرسی مدنی بلااشکال دانسته ، در صورتی که شعبه دهم به استناد ماده 538 مکرر قانون مرقوم مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی را منحصراً دیوان عالی کشور تشخیص داده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

به نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده 538 قانون آیین دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخواست می تواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است. به عبارت اخری ، رسیدگی به این نوع شکایت را منحصراً در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته ونظر قانونگذار به مرجع دریافت کننده دادخواست نبوده زیرا تکلیف این امر به موجب ماده 530 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع تقدیم دادخواست را دیوان عالی کشور و یا مراجع دیگر مذکور در ماده مزبور تعیین نموده معین گشته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع بر اصل، تابع همان مقررات ماده 530 بوده و خلاصه نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده تأیید می شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir