بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 42 - شماره 42 مورخ 2/8/1351: انتقال مورد اجاره از سوی مستأجر به غیر

عنوان: شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از شخصیت مدیر آن به کلی مجزاست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه شهرستان تهران
موضوع: انتقال مورد اجاره از سوی مستاجر به غیر

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سی و نهم دادگاه شهرستان تهران انتقال مورد اجاره را از سوی مستاجر به شرکت تجارتی که خود مدیر آن بوده انتقال به غیر دانسته و رأی دادگاه بخش بر تخلیه مورد اجاره را تایید نموده است ولی شعبه بیست وچهارم دادگاه شهرستان تهران در نظیر مورد موضوع را از مصادیق انتقال به غیر ندانسته و رأی دادگاه بخش بر تخلیه مورد اجاره را فسخ نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان بر کناری مدیر شرکت همیشه موجود است وهمین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شد ، مستاجر شرکت است نه مدیر آن ، بنابرأین هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزء یا کلاً از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir