بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 47 - شماره 24 مورخ 2/3/1352: قرارداد آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران

عنوان: کارمندان رسمی دولت که بتوانند از حقوق نقاعد کشور استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی موضوع ماده 16 قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت بیمه ایران مستثنی هستند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهارم وپنجم دیوان عالی کشور
موضوع: قرارداد آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران

خلاصه گزارش پرونده

شعبه چهارم دیوان عالی کشور در خصوص دعوی چند نفر از کارکنان آستان قدس رضوی علیه شرکت بیمه ایران به خواسته الزام آن شرکت به قبول کسور بازنشستگی و ایفای تعهدات مصرح در پیمان نامه تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت یاد شده با استناد به ماده 16 پیمان نامه رأی دادگاه استان مبنی بر استوار نمودن رأی دادگاه شهرستان مشهد مبنی بر محکومیت شرکت بیمه را ابرام نموده ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی دادگاه استان را نقض کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 16 قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی وشرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ 12/10/37 کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی ننموده که به طور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می کرده و یا بعداً استفاده نمایند می شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده صحیح است. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir