بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 51 - شماره 27 مورخ 15/3/1353: دعوی ابطال شناسنامه ( صلاحیت دادگاه )

عنوان: ادعای عدم تعلق شناسنامه که مورد تأیید اداره آمار نمی باشد ، عنواناً اختلاف در اسناد سجلی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگستری است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه استان خراسان
موضوع: دعوی ابطال شناسنامه (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب دادگاه استان خراسان در خصوص اینکه دعوی ابطال شناسنامه به ادعای عدم تعلق آن به خواهان و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جدید برأی او از حیث عنوان اختلاف در سند سجلی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می باشد یا اداره آمار اختلاف نظر داشته اند به این توضیح که شعبه سوم دادگاه استان در خصوص مورد قرار عدم صلاحیت دادگاه شهرستان سبزوار به صلاحیت اداره آمار را فسخ و رسیدگی به موضوع را به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع نموده ولی شعبه دیگر همان دادگاه در مورد مشابه حکم دادگاه شهرستان سبزوار مبنی بر محکومیت اداره آمار را فسخ و عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت اداره آمار اعلام نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر باینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برأی ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است ، دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوّب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. این رأی بموجب ماده 3 از مواد ضافه شده به قانون آیین دادگستری کیفری در موارد مشابه برأی دادگاهها لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir