بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 65 - شماره 17(ر) مورخ 25/4/1358: آیین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردانهای فنی

عنوان: آیین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردان های فنی که بر اساس ماده 82 لایحه قانونی شهرداری مصوب 11/8/1331 تصویب شده ، پس از الغای لایحه قانونی مزبور فسخ نشده ولازم الاجراء است.
علت طرح: اختلاف نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات
موضوع: آیین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردانهای فنی

خلاصه گزارش پرونده

دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات که به عنوان مرجع تجدید نظر احکام سازمان امور اداری واستخدامی کشور رسیدگی می کرده رأی هیات دوم رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که شکایت یکی از کاردانهای فنی آتش نشانی را که تقاضا کرده بوده حکم حقوق و گروه پایه او با محاسبه 50 درصد بابت حق کاردانی فنی تهیه و حکم بازنشستگی بر اساس آن صادر گردد با این استدلال که لایحه شهرداری مصوب 11/8/31 که آیین نامه شماره 5662-8/12/31 بر اساس ماده 82 آن به تصویب رسیده بود ومقررات مربوط به آن به موجب ماده 93 قانون شهرداری مصوب 11/4/34 ملغی شده وطبق ماده 59 قانون اخیر شاکی مشمول مقررات عمومی استخدامی شناخته شده و طبق ماده 48 قانون استخدام کشوری نیز کلیه قوانین ومقررات استخدامی سابق که در مقام اجرا با آن مغایر باشد ملغی گردیده غیر وارد تشخیص داده و رد کرده، تایید کرده است ، ولی شعبه هفتم دیوان عالی کشور در موارد مشابه آرأی هیات رسیدگی به شکایات استخدامی را با این استدلال که آیین نامه شماره 5662-8/12/31 که به موجب ماده 82 لایحه قانونی شهرداری تهیه و تدوین گردیده پس از لغو لایحه قانونی مزبور از بین نرفته و به قوت خود باقی مانده فسخ و احکام صادر شده از شهرداری تهران را درباره شاکیان تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«نظر به اینکه آیین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردانهای فنی که بر اساس ماده 82 لایحه قانونی شهرداری مصوب 11/8/31 تصویب شده است پس از الغای لایحه قانونی مزبور فسخ نشده و در لایحه قانونی مصوب 11/4/32 هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آیین نامه مزبور باشد وضع نگردیده است. رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور در باب لازم الاجراء بودن آیین نامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir