بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 66 - شماره 24و37(ر) مورخ 25/4/1358: تعیین گروه استخدامی

عنوان: ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری ، گروه یک را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء می باشند تخصیص داده است.
علت طرح: اختلاف نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات
موضوع: تعیین گروه استخدامی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه هفتم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به شکایت از رأی هیات اول رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت یکی از کارمندان ثبت را که به عنوان کارمند روزمزد کارتی استخدام شده بوده و عملاٌ کارهای دفتر و امور اجراء را انجام میداده در مورد اینکه او را به جای اینکه در گروه 2 قرار دهند در گروه 1 گذاشته اند وارد تشخیص داده و اداره طرف شکایت را مکلف کرده است که شاکی را به موجب ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/49 در گروه 2 قرار دهد ولی دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات که بعنوان مرجع تجدید نظر احکام سازمان امور اداری واستخدامی کشور رسیدگی می کرده در موارد مشابه رأی هیات دوم سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، مبنی بر رد شکایت شاکی را تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«ماده 137 اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/49 به صراحت گروه یک را به مستخدمین جزء که عملاٌ متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء می باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و بأی نحو کان به خدمات دفتری اشتغال داشته اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروهها خارج از موضوع وحکم ماده قانونی فوق قرار می گیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گروه 2 مصاب و موجه است و لذا رأی شماره 760-12/11/50 شعبه هفتم دیوان عالی کشور مورد تایید می باشد این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir