بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 72 - شماره 5 مورخ 2/3/1360: ماده 50 آیین نامه استخدامی سازمان مسکن

عنوان: حکم مقید در ماده 50 آیین نامه استخدامی سازمان مسکن برأی کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب مقررات استخدامی شرکتهای دولتی اخراج شده اند ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرأی مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای دادگستری
موضوع: ماده 50 آیین نامه استخدامی سازمان مسکن

خلاصه گزارش پرونده

درخصوص شکایت چند تن از کارمندان حکمی سازمان به خواسته اجرأی ماده 50 آیین نامه سازمان مسکن از شعبه نوزدهم دادگاه استان تهران و شعبه شصت ونهم دادگاه عمومی تهران (در مقام رسیدگی تجدید نظری نسبت به آراء هیاتهای رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری واستخدامی کشور )و شعبه پنجم دادگاه شهرستان تهران آراء مختلفی صادر گردیده است: شعبه نوزدهم دادگاه استان تهران با این استدلال که با اجرأی مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/52 مقررات مربوط به آیین نامه استخدامی خاص سازمان مسکن خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده ، شکایت شاکی را وارد ندانسته و رد کرده است ولی شعبه پنجم دادگاه شهرستان تهران و شعبه شصت ونهم دادگاه عمومی تهران حکم به سود شاکیان صادر کرده اند. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«گرچه مطابق ماده 1 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند ب ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال 52 از تاریخ اجرأی قانون مزبور کارمندان شرکتهای فوق الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می باشند ، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده 50 آیین نامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجراء بوده برأی کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده اند ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرأی مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است ، بنابرأین رأی صادره از شعبه 69 دادگاه عمومی تهران مبنی برأینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول ماده 50 آیین نامه فوق باشد صحیح ومنطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 3 مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 37 برأی دادگاهها در موارد لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir