بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 75 - شماره 22 مورخ 6/4/1360: صدور حکم سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوّب سال 1353 ( صلاحیت دادگاه)

عنوان: تعیین سرپرست برأی کودکان بی سرپرست با دادگاه عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور
موضوع: صدور حکم سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب سال 1353 (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه ششم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین شعبه اول دادگاه عمومی مشهد و دادگاه مدنی خاص محل، دادگاه مدنی خاص را صالح برأی رسیدگی به موضوع درخواست که صدور حکم سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 1353 بوده دانسته و با تایید صلاحیت آن دادگاه حل اختلاف نموده ولی شعبه نهم در مورد مشابه با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« عبارت (نصب قیم )در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برأی صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 53 که از حیث نحوه سرپرستی و شرأیط به کلی با مفهوم قیمومت و مختصات آن متفاوت است نمی باشد، علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تایید می شود. این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 درموارد مشابه لازم الاجراء است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir