بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 100 - شماره 60 مورخ 6/12/1363: دعوی تخلیه ید از عین مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت (صلاحیت دادگاه)

عنوان: در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره ولو اینکه مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت زاد بر میزان نصاب دادگاه صلح باشد ، این قضیه که از تبعات دعوی است نمی تواند تاثیری در صلاحیت دادگاه داشته باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه عمومی کرمان
موضوع: دعوی تخلیه ید از عین مستاجره محل کسب یا پیشه یاتجارت(صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سوم دادگاه صلح کرمان در خصوص دعوای تخلیه دو درب گاراژ به علت انتقال به غیرپس از جلب نظر کارشناس چون میزان حق کسب و پیشه مستاجر تعیین شده از طرف کارشناس زائد بر میزان نصاب دادگاه صلح بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرمان صادر و شعبه دهم دادگاه عمومی کرمان با قبول صلاحیت به موضوع رسیدگی و رأی داده است ولی در مورد مشابه شعبه دوم دادگاه کرمان قرار عدم صلاحیت دادگاه صلح را فسخ و پرونده را برأی رسیدگی به آن شعبه اعاده نموده است. موضوع درهیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده واکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره بر طبق بندهای الف و ج ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شماره شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستاجره بوده، النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را مستنداً به مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 56 به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می دهد، بنابرأین در این نوع دعاوی ولو آنکه میران حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاههای صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی تواند تاثیری در خواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد و رأی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی )کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 رأی دادگاههای در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir