بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 101 - شماره 22 مورخ 30/7/1364: دعوی راجع به دولت (صلاحیت دادگاه)

عنوان: رسیدگی به دعوی راجع به دولت از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سیزدهم. بیست ودوم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی راجع به دولت (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه بیست ودوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دادگاه عمومی و صلح شیراز در خصوص دعوای اعتراض ثالث اداره کل زیمن شهری استان فارس نسبت به حکم صادر شده از دادگاه صلح شیراز با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دعاوی دولتی صلاحیت دادگاه عمومی شیراز را تایید کرده است ولی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با اعلام اینکه وقوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و صلح به لحاظ متبع بودن نظر دادگاه عمومی برأی صلح متصور نبوده و در مورد بحث به هر حال و به هر حال و به هر کیفیت دادگاه صلح شیراز صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث را نیز دارد ، پرونده را به آن دادگاه اعاده نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«نظر به اینکه رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند 1 ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره 7-2/3/1362 دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارأی وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده ، بنابرأین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می شود، این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir