بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 105 - شماره 31 مورخ 8/11/1364: دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین

عنوان: برابر تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری ، پذیرش دعوی صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی زمین ، موکول به تشکیل پرونده در مهلت های تعیین شده قبلی است ، در غیر این صورت دعوی قابل استماع در دادگاه نخواهد بود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین

خلاصه گزارش پرونده

شعب هفدهم و بیست ویکم دیوان عالی کشور آراء دادگاهها مبنی بر عدم استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 را به لحاظ عدم تشکیل پرونده در مهلت تعیین شده از طرف مراجع مربوطه ابرام کرده اند ولی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در نظیر مورد قرار عدم استماع دعوی را نقض و پرونده را برأی رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (5/4/1358)در شهرهایی که برأی تشکیل پرونده قبلاً مهلت تعیین شده مقید به شعب 17 و 21 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir