بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 115 - شماره 504 مورخ 10/2/1366: دعوی تغییر نام از حیث جنس (صلاحیت دادگاه)

عنوان: درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سیزدهم و هجدهم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی تغییر نام از حیث جنس (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین هیات حل اختلاف ثبت احوال شیراز و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز در رسیدگی به درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت موضوع را مستلزم اعمال نظر قضائی دانسته و با تایید صلاحیت دادگاه عمومی شیراز حل اختلاف کرده ولی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز را به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال شیراز تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس )از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و ازشمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. بنابرأین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این نظر صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir