بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 120 - شماره 510 مورخ 25/3/1367: موعد تجدید نظر از آراء دادگاه حقوقی یک و دو

عنوان: درخواست تجدید نظر از آراء دادگاه های حقوقی یک و دو مفید به مهلت نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: موعد تجدید نظر از آراء دادگاه های حقوقی یک و دو

خلاصه گزارش پرونده

شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور موعد تجدید نظر از رأی دادگاه حقوقی یک را ده روز از تاریخ ابلاغ دانسته و دادخواست های خارج از مدت را رد کرده اند ولی شعب هجدهم و نوزدهم رعایت مهلت ده روز را ضروری ندانسته و به دادخواست های خارج از مهلت ده روز رسیدگی کرده اند. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«در مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 برأی درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه های حقوقی یک و دو موعد معین نشده ، کیفیت تنظیم عبارات موارد سه گانه مندرج در ماده 12 قانون مزبور نیز مفید این معنی است که قانون گذار درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است، بنابرأین آراء شعب اول و هجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir