بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 121 - شماره 512 مورخ 2/8/1367: دعوی راجع به ابطال واقعه فوت (صلاحیت دادگاه)

عنوان: دعوی ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال متضمن آثار حقوقی و در صلاحیت دادگاههای عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب ششم و بیست و دوم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی راجع به ابطال واقعه فوت (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه ششم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دشت آزادگان را در دعوی ابطال واقعه فوت به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 به این جهت که موضوع دعوی از موارد مذکور در ماده 3 قانون یاد شده نمی باشد تایید ننموده و پرونده را برأی رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است ولی شعبه بیست ودوم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی همان دادگاه را در مورد مشابه به اعتبار صلاحیت کمیسیون یادشده تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«دعوی راجع به ابطاع واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است، لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برأی دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir