بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 130 - شماره 532 مورخ 21/12/1368: نصب امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر (صلاحیت دادگاه)

عنوان: تعیین امین برأی اداره امور و اموال غایب مفقود الاثر در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می باشد ولی ضم امین موضوع بند 3 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: نصب امین برأی اداره اموال غایب مفقود الاثر (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین شعبه سوم دادگاه حقوقی یک و شعبه چهاردهم دادگاه مدنی خاص تبریز برأی رسیدگی به درخواست نصب امین برأی اداره اموال غایب مفقودالاثر صلاحیت دادگاه مدنی خاص را تایید کرده اند ولی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«تعیین امین برأی ادره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1012 قانون مدنی و مادتین 126 و 130 قانون امور حسبی غیر از ضم ایمن می باشد که در بند 3 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاه های حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین امین برأی اداره اموال غایب نیز می شود، بنابرأین رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانونی وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir